Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural nord-dobrogean din cadrul Institutului de Cercetări Eco-muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea este alcătuit din Muzeul de Artă și Casa Avramide – Casa Colecțiilor. Ambele edificii sunt emblematice în primul rând pentru patrimoniul arhitectural al municipiului și al județului Tulcea și au fost reorganizate în cadrul proiectului Restaurarea și Reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din municipiul Tulcea incluse în circuitele turistice regionale, proiect derulat de Consiliul Județean Tulcea și finanțat din Fondurile structurale prin programul operațional regional 2007-2013. Inaugurarea oficială a complexului s-a realizat în data de 27 septembrie 2012, iar deschiderea acestuia pentru publicul larg, în data de 2 octombrie 2012.