Dr. Ibrahima Keita (31 mai 1949 – 2 martie 2021)

Muzeul de Artă din Tulcea își ia la revedere de la Dr. Ibrahima Keita, una dintre personalitățile active, prezente decenii la rând în muzeografia românească și în arta contemporană. Originalitatea acestui creator și critic de artă a fost zămislită din originea sa.

Născut pe 31 mai 1949, în orașul Conakry, Republica Guineea, Ibrahima Keita a ajuns în România pe data de 29 septembrie 1974, cu o bursă de studii pentru străinătate, acordată de guvern pentru trei tineri talentați. Fascinat de frumusețea locurilor, a tradițiilor naționale, a deschiderii locuitorilor, dar și forțat de evenimentele din sânul familiei s-a stabilit în România.

 

Talentul descoperit la 10 ani l-a condus pe tânărul Ibrahima către cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, la clasa de Scenografie a profesorilor Aurel Vlad și Constantin Albani, pe care a absolvit-o în 1980 cu susținerea lucrării de Licență în Arte Decorative – Scenografie. În paralel, timp de un an, a studiat limba română în Cluj-Napoca. În perioada studenției a vizitat pentru prima oară Delta Dunării și orașul Tulcea, unde avea să se stabilească la scurtă vreme.

După absolvirea facultății, a plecat să lucreze în Elveția pentru a strânge resursele necesare instalării în Guineea, cu familia. Destinul l-a obligat să revină în România, când unul dintre cei doi copii ai săi a paralizat. În intervalul dedicat tratamentelor copilului, autoritățile l-au repartizat la Tulcea. În lipsa unui teatru, în care să profeseze scenografia, a rămas să pună în practică, la muzeu, teoria pe care o învățase la cursurile de formare: istoria artei, istoria mobilierului, istoria costumului, istoria spectacolului, estetică, perspectivă, anatomie, desen și pictură. La fel ca un regizor, trebuia să organizeze spații mult mai generoase decât o scenă, care să unească printr-o idee ferestre deschise către universul intim al unor oameni înzestrați.

Angajat pe 1 martie 1984 la Muzeul de Artă al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și pensionat pe data de 11 august 2014, Ibrahima Keita susținea că este primul muzeograf care a început și și-a încheiat activitatea în această instituție. Timp de 30 de ani a lucrat ca muzeograf și cercetător științific, în paralel profesând ca artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Tulcea.

Între anii 1984-2007, în calitate de muzeograf, a participat la cursurile de muzeologie și conservare ale Centrului de Pregătire Profesională în Cultură din București, a obținut specializarea „Conducerea instituțiilor muzeale” și a devenit expert în domeniul „Bunuri cu semnificație artistică – grafică românească”. Între anii 1991-1992 și 1999-2010 a fost șeful secției Artă din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. În tot acest timp a studiat și promovat Colecția de grafică a Muzeului de Artă din Tulcea, s-a consacrat ca istoric și critic de artă și a avut un aport considerabil la protejarea bunurilor cu semnificație artistică și îmbogățirea patrimoniului existent.

Activitatea domniei sale este legată mai ales de studierea și promovarea graficienilor români, drept dovadă fiind numeroasele expoziții și publicații de grafică și gravură realizate. Drept încununare, Muzeul Național de Artă București i-a înmânat în anul 2002, Diploma și Premiul național pentru muzeologie „Margareta Sterian”. Din anul 1983 a devenit membru al Filialei U.A.P. Tulcea, iar din anul 1994, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Universul lui creativ este inspirat din mitologia africană și egipteană, simboluri universale raportate la propriile trăiri și experiențe; din Islam, în stilul căruia a fost educat; nu în ultimul rând, de peisajul dobrogean. Toate acestea se regăsesc într-o simbioză perfectă, exprimată prin grafică și pictură. În calitate de grafician, Ibrahima Keita a participat la expoziții în țară și străinătate, obținând numeroase diplome, premii și medalii. Temele compozițiilor create de el păstrează nostalgia locului natal. Artistul este prezent în patrimoniul gestionat de Muzeul de Artă Tulcea prin intermediul unui număr de 9 lucrări, componente ale colecțiilor de grafică și pictură.

De la o simplă sugestie a artistului Marcel Chirnoagă, la adresa unui desen inspirat din miturile africane, Ibrahima Keita a făurit prima lui gravură, intitulată „Rădăcini”. Aceasta este și pista de unde a pornit, subtil, unul dintre proiectele de suflet ale muzeografului, dincolo de vandalizarea și pierderea Atelierului de gravură „Galeria Pod” din București: fondarea unui atelier modern de gravură la Muzeului de Artă din Tulcea. Inaugurat în 2004, atelierul a fost deschis tuturor graficienilor români contemporani care doreau să-și desăvârșească actul de creație și tinerilor amatori de gravură din municipiu.

Concomitent cu muzeologia, între anii 1994-2007 a predat la Catedra de Desen a Liceului de Artă „George Georgescu” din Tulcea, în calitate de profesor titular. A contribuit la formarea unor tineri care l-au făcut mândru prin parcursul lor artistic ulterior, foști elevi care au studiat artele plastice și profesează în domeniul culturii, în țară și străinătate. În anul 1998 a avut prima promoție de tineri artiști. Unii dintre ei au revenit mai târziu în Tulcea, devenindu-i colegi pe simeză și în muzeu. Printre elevii cu talent indiscutabil ai domniei sale, absolvent al Universității Naționale de Artă din București, Facultatea de Arte Plastice, Secția Grafică, se numără și fiul Lamine Keita.

În tot acest context propice dezvoltării sale profesionale, Ibrahima Keita s-a înscris, din 2006, la Școala Doctorală a Universității „Valahia” din Târgoviște, Catedra de Istorie, obținând, în 2009, Diplomă de Doctor în Istorie, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Ioan Opriș. De asemenea, în  2007, a devenit Cercetător Științific al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. În 2008 a obținut Diploma de traducător român-francez, în domeniul artelor.

Pe baza muncii de cercetare, după constituirea Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean al I.C.E.M. „Gavrilă Simion” Tulcea, Dr. Ibrahima Keita a organizat tematic expoziția permanentă a Muzeului de Artă, iar în anul 2014 a publicat una dintre lucrările de referință din cariera sa: Teza de doctorat „Istoria Colecțiilor Muzeului de Artă”.

În pragul vârstei de 65 de ani, Dr. Ibrahima Keita a găsit de cuviință să-și consacre timpul mai mult șevaletului, deschizând acest nou filon cu o Expoziție retrospectivă de gravură, desen, pictură și acuarelă din 2015, „Sincretism și atemporalitate”, în galeria Muzeului de Artă din Tulcea, pe care a slujit-o cu devotament.

Din anul 2014, Dr. Ibrahima Keita a rămas la fel de implicat în viața comunității locale. Experiența acumulată îl face de neînlocuit în cadrul colectivului Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean, cu care a colaborat până când, pe neașteptate, a trecut la cele veșnice, pe data de 2 martie 2021. (Daniela Iacoblev-Barău, cercetător științific ICEM Tulcea)

 

Colectivul Muzeului de Artă Tulcea este alături de familia îndurerată și transmite acesteia sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l ierte!